Algemene voorwaarden

DeDranken.nl is gevestigd aan de Industriestraat 35, 7553 CK te Hengelo.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DeDranken.nl.
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De algemene voorwaarden zijn opgenomen in de webshop van de DeDranken.nl en vrij toegankelijk. Ze worden geacht ter kennisgeving te zijn aangenomen door een ieder die een bestelling plaatst bij DeDranken.nl.

Wij besteden de uiterste zorg aan het beheer en onderhoud van de webshop. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen of andere problemen aangaande informatieverspreiding via internet.

NIX18 - GEEN 18, GEEN ALCOHOL

DeDranken.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Bij aanmelding op de webshop verklaart de klant aan deze eis te voldoen, waarmee de verwantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven bij de klant komt te liggen.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD GHOR Nederland, GGD’en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie ). Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

PRIJZEN

De prijzen van producten zijn in euro’s en worden duidelijk vermeld in de webshop. De prijzen worden vermeld inclusief de Nederlandse accijns en BTW, maar exclusief bezorg- en verpakkingskosten. DeDranken.nl verstuurt de bestelling zodra de betaling is ontvangen, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Bestelling worden vooruit betaald,  middels de door de klant gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop ontvangt de klant een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres.

Alle aanbiedingen van DeDranken.nl zijn vrijblijvend. DeDranken.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

LEVERINGEN

Wanneer een bestelling voor 15:00 wordt geplaatst zal deze dezelfde dag nog worden verzonden, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. Wanneer bestelde artikelen niet binnen 1 werkdag kunnen worden verzonden zal de DeDranken.nl contact opnemen met de klant. Artikelen worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden.
Wanneer deze leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, zal de DeDranken.nl de klant hiervan in kennis stellen. In dat geval is de klant rechtigd om de overeenkomst met de DeDranken.nl te ontbinden, door dit via e-mail aan de DeDranken.nl te melden.

In het kader van voorgaande alinea zal restitutie van gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen, plaatsvinden, na ontvangst per e-mail van het verzoek om de koopovereenkomst te ontbinden. Betaling geschiedt naar het door de klant aan te geven bankrekeningnummer.

Het transportrisico ligt bij DeDranken.nl. Eventuele voorvallen zullen door DeDranken.nl worden opgenomen met de transporteur. Meld schade of andere voorvallen bij info@dedranken.nl. Meldingen zullen binnen 24 uur worden opgepakt
Op het moment van uitlevering van de bestelling gaat het risico voor de bestelling over op de klant, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid die op DeDranken.nl rust.

Leveringen zijn enkel mogelijk binnen Nederland.

RETOURNEREN

Indien de klant niet tevreden is over een artikel kan deze niet aangebroken boxen en/of flessen retourneren aan DeDranken.nl. De klant ontvangt de aanschafwaarde van de geretourneerde artikelen terug. De klant moet zelf, binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling, zorgdragen voor het in goede staat retourneren van de artikelen. Gepaarde kosten komen voor rekening van de klant. 

Retourvoorwaarden:
- Flessen zijn ongeopend.
- Artikelen zijn voorzien van aangehechte labels en stickers.
- Artikelen zitten in de originele verpakking.
- Artikelen worden goed verpakt, bij voorkeur in de originele omdoos, geretourneerd aan:

DeDranken.nl
Industriestraat 35
7553 CK Hengelo

Retourzendingen zijn voor risico van de klant. DeDranken.nl is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. Vraag daarom altijd om de Track & Trace-code van deze zending.

Creditering van geretourneerde goederen zal geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

PERSOONSGEGEVENS

De door de klant ingevoerde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van aanbiedingen en andere acties. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met betreffende wet- en regelgeving. DeDranken.nl deelt geen persoonsgegevens derden, tenzij daartoe wettelijk verplicht zijn.

KLACHTEN

Bij klachten dient de klant deze via e-mail kenbaar te maken. DeDranken.nl zal deze zo spoedig mogelijk verwerken en via e-mail reageren richting de klant.

EINDNOOT

De intellectuele eigendomsrechten van de webshop van de DeDranken.nl berusten, in de breedste zin, bij de DeDranken.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de DeDranken.nl, informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Alle correspondentie aangaande de leveringsvoorwaarden dient te geschieden via info@dedranken.nl